Relevant tverrfaglig skriving: Fagfilm

I denne filmen viser vi noen eksempler på hvordan elevene kan skrive fagrelevante tekster i norskfaget med tema fra eget utdanningsprogram. Legg merke til hvordan man kan dele skriving inn i ulike faser.