Relevante tekstvalg: Refleksjon

Diskuter i par eller i grupper (ca 20 min):

  • Hvordan skape relevant lesing, skriving og muntlighet med elever som har lav kompetanse, lav mestringsfølelse og/eller lav motivasjon for faget?
  • Hvordan gjør vi undervisningen relevant for yrkesfaglige elever gjennom de norskfaglige tekstvalgene vi tar?