Norskfaget: Refleksjonsoppgave

Oppgave:

Hva kjennetegner norskfaget i din(e) klasse(r)? (F.eks: Hva er viktig?/Hva skal elevene lære? Hvordan arbeider vi og elevene i faget? Hvorfor gjør vi det slik hos oss? Ser vi behov for å justere praksis på noen områder?)

 

Individuelt: Tenkeskriv i 3 minutter.

Grupper à 3-4 personer (12-15 min): Les tekstene for hverandre. Diskutér innspillene. Lag et felles dokument for gruppa der dere sørger for at alle innspillene er representert.

Plenum (ca 10 min): Gruppene presenterer dokumentene for hverandre. Diskutér innspillene i plenum og lag et felles dokument for alle gruppene. Ta vare på dette dokumentet til oppsummeringsaktiviteten i slutten av økta.