Slik bruker du pakken «Norskfaglige praksiser – yrkesfag»

Til deg/dere som leder arbeidet i kollegiet med denne Språkløypepakken (heretter «pakkeleder»)

Målgruppa er norsklærere på yrkesfaglig vgo. De fleste øktene legger opp til faglig diskusjon og samarbeid mellom bare norsklærere, mens andre også har forslag til tverrfaglig samarbeid med yrkesfaglærere eller andre fellesfaglærere.

Pakken består av flere økter: ei introduksjonsøkt om norskfaglige praksiser (økt 1), noen økter om lesing, og et par økter om skriving. Innimellom er det korte økter til erfaringsdeling og diskusjon (økt 3, 6, 8 og 10) som pakkeleder ikke behøver å forberede, men der deltakerne har utført en oppgave siden sist.

Man trenger ikke å gå gjennom alle øktene, men de om lesing (økt 2-6) hører sammen. Tekstene er valgt ut fra kriteriet om «relevant for elevene» fra LK20. Flere knyttes til tverrfaglige tema, som er nytt i LK20. Lenker til Udirs nettsider fins nederst i dette dokumentet og i de aktuelle øktene.

Man kan velge mellom øktene om skriveopplæring: inngang til argumenterende skriving (økt 7 + 8), eller tverrfaglig skriving (økt 9 + 10), eller man kan selvsagt prøve ut begge.  

Forberedelse for pakkeleder:

1.       Oppgaver for pakkeleder: Flere økter inneholder lenker til filmer. Ha klar pc og prosjektor koblet til AV-utstyr.

2.       Noen må lede diskusjoner og ta tida på tidsstyrte aktiviteter i kollegiet. For eksempel gis oppdraget «tenkeskriv i tre minutter» i første økt. Det betyr at hver enkelt norsklærer skriver fritt i tre minutter om det oppgitte temaet eller spørsmålet. Pakkeleder (eller en annen ordstyrer) må etter tre minutter si stopp, og føre aktiviteten videre til neste del. Dette er angitt i de enkelte øktene, så pakkeleder gjør lurt i å se gjennom disse før hvert møte.

3.       Noen økter har henvisninger til ressurser (relevante tekster, oppgaver og planleggingsverktøy) som det er mest effektivt å hente ut før gjennomføringa av økta i kollegiet, slik at alle har tilgang til papirkopier. Ellers må deltakerne finne fram til ressursene via lenker på hver sin pc/nettbrett og det kan ta tid. Hent ut følgende ressurser til følgende økter:

Økt 1: Introduksjon med film, litterær lesing og diskusjon i norsk-kollegiet. Novella «Løp for livet» av Roy Jacobsen (fra Fugler og soldater, 2001) er utgangspunkt for litterær samtale.

Økt 2: Skjønnlitterær samtidstekst eksemplifisert med novella «Det er ingen som bryr seg» av Ari Behn (fra Talent for lykke, 2011). Både oppgavene og teksten fins i ressursheftet: «Treffsikker undervisning. Lesing i yrkesfaglege studieprogram», s. 55-58 og s. 85. Dette heftet brukes også i Økt 5, så det kan være lurt å skrive ut flere eksemplarer av hele heftet.

Økt 3: Erfaringsdeling - pakkeleder trenger bare å vise instruksen.

Økt 4: «Leseplanleggjaren» - folderen hentes her (denne brukes også i Økt 5):

Økt 5: Sakprosa samtidstekst kan brukes til samtaler, analyse og/eller som utgangspunkt for skriving. «Leseplanleggjaren» fra økt 4 er med også i denne økta. Følgende tekster fra heftet «Treffsikker undervisning» er foreslått:

·       Vinmonopolet: kampanjeannonse mot langing av alkohol til mindreårige. Sammensatt tekst med unge som målgruppe. Ei side med stort bilde og lite tekst.

·       Nynorsk alternativ er «Shit happens», annonse fra Natur og Ungdom. 

·       Danic (59): «Si nei, for svarte!!!!» blogg-innlegg om barneoppdragelse. Kort, provoserende tekst på ei side, som kan være utgangspunkt for klassediskusjon og argumenterende skriving. 

 

Vil du gi elevene litt lengre sakprosa-tekster? Schaus rettsnotater er på bokmål, mens Ravatns essay er på nynorsk. Begge er mer krevende både språklig og innholdsmessig enn tekstene over.

·       K. Schau: «Rettsnotater: 22. juli-rettssaken, Oslo tinghus 2012.» Utdrag fra boka om vitnemålene til unge overlevende i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Tre sider, enkelte tekniske eller sjeldne begreper («regjeringskvartalet», «haiku» m.fl.) bør kanskje oppklares? Relevant også for samfunnsfag. 

·       Nynorsk alternativ er A. Ravatn: «Kjøtkverna», humoristisk litterært essay. Tre sider, bruk av ironi og sarkasme, noen sjeldne ord («kreasjonar», «servilt») må nok forklares.

Økt 6: Erfaringsdeling - pakkeleder trenger bare å vise instruksen.

Økt 7: Skriving i norskfaget på yf: I denne økta kan man velge å jobbe med både fagfilmen “Å lede gode skriveprosesser” og heftet “Skriving i FYR. Meningsfulle skriveoppgaver på yrkesfag”, eller bare en av delene.

Lenke til heftet «Skriving i FYR. Meningsfulle skriveoppgaver på yrkesfag»

Lenke til heftet «Treffsikker undervisning. Skriving norskfaget på yrkesfaglige programområder» (brukes også i økt 9):

Økt 8: Erfaringsdeling - pakkeleder trenger bare å vise instruksen.

Økt 9: Skriving i yrkesfag. I denne økta vises det både til heftet «Treffsikker undervisning. Skriving» (lenke over) og til et ressurshefte om å skrive argumenterende tekster (lenke under).

Lenke til heftet «Argumenterende skriving»

Økt 10: Erfaringsdeling - pakkeleder trenger bare å vise instruksen.
Forankring i Kunnskapsløftet 2020/21

Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter som fortsatt er sentrale i LK20. All undervisning skal bidra i lese- og skriveopplæringa, men norsklæreren har et særskilt ansvar. Øktene om lesing i denne pakken vil også gi rikelig mulighet for å arbeide med muntlige ferdigheter gjennom samtale om tekstene. Øktene om skriving innebærer enkle digitale ferdigheter i tekstbehandling. 

 

De tre mest sentrale av i alt seks kjerneelementer i norskfaget er følgende:

·       «Tekst i kontekst» - Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser.

 

·       «Kritisk tilnærming til tekst» - Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har.

 

·       «Skriftlig tekstskaping» - Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull.

 

Bare utdrag er gjengitt over, men de fulle beskrivelsene av alle kjerneelementene finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Tekstene elevene skal lese i denne pakken om norsk på yrkesfag inviterer også til arbeid med de tre tverrfaglige temaene, for eksempel slik: 

·       folkehelse og livsmestring: Ari Behns novelle i økt 2, Vinmonopolets kampanje i økt 5

·       demokrati og medborgerskap: Danic’ blogginnlegg i økt 5 og Schaus rettsnotater i økt 5

·       bærekraftig utvikling: Natur og ungdoms annonse i økt 5

 Det fins nærmere beskrivelser av de tverrfaglige temaenes plass i norskfaget på Utdanningsdirektoratets nettsider.