Relevant skjønnlitteratur på yf: Samarbeid om undervisningsopplegg

Bruk folderen «Leseplanleggjaren» og FYR-heftet (under "Nedlastninger"):

Lag et undervisningsopplegg rundt en samtidstekst dere er blitt enige om (for eksempel en dere så på i erfaringsdelinga sist eller et annet forslag i FYR-heftet). Tenk på tilpassing til én av dine egne klasser og planlegg lesestrategier som passer til den utvalgte teksten – kanskje vil du fokusere på tittelen i én tekst, planlegge muntlige samtaler om tekstens form eller tema i en annen, og kanskje ville du velge ulike tekster til ulike elevgrupper?