Skriving i norskfaget på yf: Diskusjon

Gå sammen i grupper og diskuter disse spørsmålene:

  • Hvilke ideer og konkrete grep la du merke til i heftet?
  • Har du noen erfaring med tilsvarende skriveoppgaver i norskfaget på yrkesfag?
  • Hvilke ideer kunne du tenke deg å prøve ut i egen undervisning?