Skriving i norskfaget på yf: Prøv ut i praksis

I dette øktelementet får dere i oppgave å planlegge og prøve ut et undervisningsopplegg som har fokus på “å komme i gang med skriving” - det vil si at dere skal arbeide med førskrivingsfasen.

Planleggingen starter i denne økta og tas videre ut i egen planleggingstid før undervisningsopplegget gjennomføres i praksis.

Tips: Dersom dere ønsker mer om skriving, se hele Språkløyper-pakken “God skriveopplæring” eller utforsk heftene fra Skrivesenteret (se under "Nedlastninger").