Relevant tverrfaglig skriving: Refleksjon

Gå sammen i grupper og diskuter følgende spørsmål:

1. Hva tenker dere om denne påstanden:

Elevene skal oppleve at programfag og norskfaget ikke er to atskilte verdener, men at fagene kan støtte hverandre for å gi elevene helhetlig kompetanse. Elevene skal utvikle den kompetansen som kreves av dem i framtida, både som samfunnsborgere og arbeidstakere, og de må beherske begrep og språk som hører til programfagene og fellesfaget norsk. Derfor bør norsklæreren og lærerne i programfag samarbeide om skriveopplæring. (Sitat fra Skrivesenteret).

2. Med bakgrunn i dine erfaringer med tverrfaglige samarbeid: Hvordan lage gode skriveoppgaver som er yrkesrettet og fagrelevante for både norskfaget og programfaget?

3. Hvilke erfaringer har du med å la elevene skrive tekster i norskfaget med tema og fagterminologi fra eget utdanningsprogram?

4. Hvilke erfaringer har du med å lære elevene på yrkesfag å skrive argumenterende tekster?