Relevant tverrfaglig skriving: Introduksjon

Skriving er en grunnleggende ferdighet også i programfagene, og tverrfaglig skriving vil derfor være formålstjenlig for elevene i både programfagene og norskfaget.

I denne økta viser vi hvordan norsklærere og programfaglærere kan samarbeide om god skriveopplæring. Vi skal se nærmere på hvordan elevene kan skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram.

Å drive god skriveopplæring krever tid, og mange norsklærere på yrkesfag føler nok at det er lite med bare to timer i uka. En av fordelene med at norsklæreren og programfaglærer samarbeider, er at man får flere timer til rådighet, og kan jobbe godt med alle skrivefasene uten å bruke mange uker på en skriveoppgave som er yrkesrettet og fagrelevant.

En annen fordel er at elevene opplever at begge fagene blir tatt på alvor av de respektive faglærerne. Det kan hjelpe på motivasjonen for norskfaget på yrkesfaglige studieprogram.