Skriving i norskfaget på yf: Erfaringsdeling

1. Hvilke erfaringer har du med å jobbe med skriving i norskfaget på YF?

2. Hva gjør du for å komme i gang med skriving i klasser der mange elever har lav motivasjon for skriving?
 

Vi anbefaler individuell skriving i 5 minutter, deretter diskusjon i grupper eller plenum.