Relevant sakprosa på yf: Erfaringsdeling

Oppdraget fra forrige økt var å prøve ut et undervisningsopplegg om sakprosa. 
 

Del erfaringer fra klasserommet:

Hva fungerte godt med å bruke Leseplanleggeren til å planlegge undervisningen??

Hva ville du eventuelt forandre på til neste gang?