Skriving i norskfaget på yf: Fagfilm

Se filmen “Å lede gode skriveprosesser”

Oppdrag mens du ser filmen:

a) Legg merke til hvordan skrivearbeidet kan deles inn ulike faser.

b) Merk deg særlig hva som blir sagt om “førskrivingsfasen”.

c) Legg merke til hvilke argumenter som blir brukt om samskriving.