Norskfaglige praksiser

Norskfaglige praksiser

Hva er norskfaget? Bærebjelken i det norske samfunnet, vil nok mange norsklærere si. I denne ressursen utforsker vi norskfaglige praksiser og de verdier, tenke- og arbeidsmåter som holder dette faget sammen.

I pakken forstås tekstarbeid og tekstmøter som fagspesifikke praksiser, og vi undersøker hvordan man gjennom ulike utforskende arbeidsmåter kan invitere elevene inn i faget. Denne ressursen gir norsklærerne anledning til å sammen reflektere over sin egen praksis. Det handler om å bli bevisst, styrke og fornye egen praksis gjennom at perspektiver fra pågående forskning og erfaringer fra eget klasserom møtes i samtaler, samarbeid, utprøvinger og refleksjon.

 

Image
Norskfaglige praksiser
  • Hva er norskfaglige praksiser?
  • Hvordan invitere elevene inn i faget gjennom utforskende arbeidsmåter?
  • Hvordan ivareta sentrale verdier i faget gjennom fagspesifikke praksiser?

 

Pakken er laget av: Aslaug Fodstad Gourvennec og Margrethe Sønneland (pakkeansvarlige), Atle Skaftun, Arne Olav Nygard og Ingeborg M. Berge ved Lesesenteret, og Kjersti Rognes Solbu, Marthe Lønnum og Peter Mørk ved Skrivesenteret.