Norskfaglige praksiser

Norskfaglige praksiser

Hva er norskfaget? Bærebjelken i det norske samfunnet, vil nok mange norsklærere si. I denne ressursen utforsker vi norskfaglige praksiser og de verdier, tenke- og arbeidsmåter som holder dette faget sammen.

I pakken forstås tekstarbeid og tekstmøter som fagspesifikke praksiser, og vi undersøker hvordan man gjennom ulike utforskende arbeidsmåter kan invitere elevene inn i faget. Denne ressursen gir norsklærerne anledning til å sammen reflektere over sin egen praksis. Det handler om å bli bevisst, styrke og fornye egen praksis gjennom at perspektiver fra pågående forskning og erfaringer fra eget klasserom møtes i samtaler, samarbeid, utprøvinger og refleksjon.

 

Image
Norskfaglige praksiser
  • Hva er norskfaglige praksiser?
  • Hvordan invitere elevene inn i faget gjennom utforskende arbeidsmåter?
  • Hvordan ivareta sentrale verdier i faget gjennom fagspesifikke praksiser?

 

Pakken er laget av: Aslaug Fodstad Gourvennec og Margrethe Sønneland (pakkeansvarlige), Atle Skaftun, Arne Olav Nygard og Ingeborg M. Berge ved Lesesenteret, og Kjersti Rognes Solbu, Marthe Lønnum og Peter Mørk ved Skrivesenteret.

Erfaringsutveksling og tekstseminar

Målet med økta er å dele erfaringar knytta til utprøvingar, og fordjupe seg i språk, lesing og skriftspråk som reiskapar til læring.

60 min

Litterære samtaler

Målet for økta er at lærere sammen får utforske åpne litterære samtaler som praksis og erfare hvordan man i denne praksisen kan legge til rette for tre prinsipper for læring.

60 min

Muntlighet i norskfaget

Målet for økta er å se nærmere på de ulike rollene muntlighet kan ha i norskfaget og særlig på hvor sentral samtalen og elevenes hverdagsspråk er for å utvikle forståelse i faget. Økta gir også et eksempel på hvordan lærere kan vurdere muntlige gruppesamtaler.

59 min

Å skrive kreative tekster

Målet for økta er å reflektere over hva som kjennetegner kreative elevprodukter (tekster) og å vise hvordan man kan legge til rette for kreative skriveprosesser i klasserommet.

60 min

Det utvida tekstomgrepet - analysere, tolke og skape samansette tekstar

Denne økta tar føre seg samansette tekstar, og rører ved spørsmål om kva samansette tekstar er og kva relevans det har for skulen. Målet er å freiste å setje omgrepet inn i ein samanheng slik at det kan opne opp for å forstå koss ein kan både analysere, tolke, skape og vurdere samansette tekstar i skulen.

60 min