Prøv ut i praksis: Litterære samtaler

Dere skal samarbeide om å planlegge og gjennomføre en litterær samtale i egen undervisning. Velg alternativ a) eller b) under. Om det er praktisk mulig bør dere også observere hverandres gjennomføringer. Gjør deg notater underveis i gjennomføringen – hva legger du særlig merke til? Ta notatene med til erfaringsutveksling. 

Bruk gjerne fagteksten «Hvordan gjennomføre litterære samtaler» av Ingrid Nielsen til støtte i planleggingsarbeidet. Her finner dere både teoretiske perspektiv og praktiske tips.

Få inspirasjon om den litterære samtalen fra Språkløyper-pakken «Utforsking av skjønnlitterære tekstar».

 

Alternativ a): “Tekstøyeblikk”/korte litterære samtaler

Gjennomfør 1-3 korte litterære samtaler (“Tekstøyeblikk”) à ca. 10-15 min over tekster dere selv finner. To samtaler kan gjennomføres i én undervisningsøkt, eller det kan fordeles på flere økter, gjerne som en avveksling fra annet arbeid på starten eller slutten av en lengre undervisningsøkt. Bruk gjerne en sangtekst du har lett tilgjengelig eller finn et dikt (eller en annen skjønnlitterær tekst som ikke overskrider en side i omfang).

 

Instruksjon for gjennomføring i klassen:

I plenum: Les (lytt til innspilling av eller se musikkvideo av..) teksten for elevene mens elevene har teksten foran seg og blyant i hånd under lesningen. Alternativt kan elevene lese teksten individuelt.

I grupper: Elevene settes i grupper à 3-4. De gis følgende instruks (les den gjerne opp for dem, men ha den også tilgjengelig for elevene - på arket sammen med diktet, på tavlen eller et annet umiddelbart tilgjengelig sted):

 1. Les diktet hver for dere med blyant i hånd. Noter ting du legger merke til underveis.
 2. Start samtalen med å presentere noe dere har lagt merke til, en og en i gruppen.
 3. Arbeid videre med teksten. Alle deltar.

Dersom elevene ikke selv går i gang med pkt. 2 etter et par minutter, kan du gjerne oppfordre dem til å starte samtalen. 

 

Alternativ b): Litterær samtale om selvvalgt sanglyrikk

Gi elevene i oppdrag å ta med en norsk sangtekst, f.eks. fra egne spillelister (Spotify, Apple Music, el.l.). Gjennomfør videre tekstutvalg og litterære samtaler i grupper (3-4 elever) i undervisningen (ca. 30 min) over følgende instruksjon:

 1. Alle presenterer kort sin medbragte tekst for gruppen og sier noe om hvorfor de valgte akkurat denne teksten.
 2. Gruppen velger en tekst de vil arbeide videre med.
 3. Bruk 3-5 minutter på å lese teksten hver for dere med blyant i hånd. Noter ting du legger merke til underveis.
 4. Start samtalen med å presentere noe dere har lagt merke til, en og en i gruppen.
 5. Arbeid videre med teksten. Alle deltar.

 

Dersom dere ønsker å jobbe videre med dette tekstutvalget, kan dere ev. gjøre en rotering av tekstene mellom gruppene, slik at en oppfølgingssamtale i plenum bygger på alle elevenes kjennskap til alle tekstene. Alternativt kan alle elevene lese alle tekstene som er arbeidet med i gruppene før den enkelte gruppen gir innspill i plenum om “sin” tekst fra “sin” gruppesamtale. Det er også mulig å la alle elevene lese alle tekstene har valgt ut, og lage en rangeringsrunde som leder fram til en eller flere tekster som tas opp til diskusjon i alle gruppene og/eller i plenum. Mulighetene er mange - bruk fantasien.

 

Erfaringsutveksling

Avtal når dere skal møtes for å dele erfaringer fra undervisningsopplegget. Spørsmålene under kan være utgangspunkt for erfaringsutvekslingen:   

 1. Del en og en:

  • Er det noe fra en av samtalene du husker spesielt godt?

  • Hva er hovedinntrykket ditt etter gjennomføringen av de litterære samtalene? Hva fungerte godt/dårlig?

  • Er det noe du ville gjort annerledes neste gang

 2. Plenum (eller grupper på 6-8 lærere i store kollegier):

 • Diskuter erfaringene med elevsamtalene i lys av både egne erfaringer fra forrige gang (lærersamtalene) og de tre læringsprinsippene:

  • fra det trygge til det risikable

  • fra relevans til forståelse

  • fra modellering til øving