Diskusjon: Litterære samtaler

Diskuter i små grupper:

  • Hvordan kan de tre læringsprinsippene overføres til klasserommet, om å bevege seg fra:

    • det trygge til det risikable

    • relevans til forståelse

    • modellering til øving