Samtale om samtalen

Dere skal her reflekere over hvordan dere opplevde å delta i en litterær samtale, altså å være del av et norskfaglig praksisfellesskap - en samtale om den litterære samtalen. Fortsett i de samme gruppene fra den litterære samtale.

Ta utgangspunkt i spørsmålene under og diskuter: 

  • Hva opplevde du som spennende, givende eller utfordrende? 
  • La dere merke til det samme, eller til ulike ting? Var eventuelle ulikheter med på å endre/nyansere/berike forståelsen deres av teksten?