Prøv ut i praksis: Å skrive kreative tekster

Image
Lag en skriveoppgave der elevene skal være kreative

 

Erfaringsutveksling: 

Avtalt tidspunkt for når utprøvingen skal være gjennomført, og del erfaringer. 

 

Image
Spørsmål til oppgavene

 

 

Image
Bilde av oppgavearkene