Prøv ut i praksis: Muntlighet i norskfaget

Ta utgangspunkt i teksten «Muntlighet og muntlighet» og praksisfilmen «Vurdering av muntlighet» og planlegg en undervisningsøkt der muntlighet og samtaler er i forgrunnen og hvor elevenes hverdagsspråk og fagspråk kan møtes og berike hverandre. Det kan f.eks. være i form av en gruppesamtale over en tekst, som vurdering underveis eller som vurdering til slutt i et lengre undervisningsforløp. Planlegg gjerne sammen med en kollega.

Tips: Se Ingeborg M. Berge sitt innlegg "Litteraturarbeid i videregående skole: Å få tilgang til den krevjande teksten" fra Nasjonal konferanse om lesing 2021, for flere teoretiske perspektiver og erfaringer fra praksis.

 

Erfaringsutveksling:

Avtal når dere skal møtes for å dele erfaringer fra undervisningsopplegget. Diskuter gjerne med utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Hva gjorde du, og hvordan gikk det?
  • Hvordan opplevde du at elevenes hverdagsspråk og fagspråk beriket hverandre? 
  • Hvilke erfaringer tar du med videre i egen praksis? Hva gjør du annerledes neste gang?