Diskusjon: Hva er norskfaglige praksiser?

Hva kjennetegner norskfaget for deg? F.eks.: Hva er viktig? Hva skal elevene lære? Hvordan arbeider vi og elevene i faget? Hvorfor gjør vi det slik hos oss? Ser vi behov for å justere praksis på noen områder?

Individuelt (3 min): Tenkeskriv rundt spørsmålet: Hva er norskfaget for deg?

Små grupper (12-15 min): Les tekstene for hverandre. Diskutér innspillene. Lag et felles dokument for gruppa der dere sørger for at alle innspillene er representert.

Plenum (10 min): Gruppene presenterer dokumentene for hverandre. Diskuter innspillene i plenum og lag et felles dokument for alle gruppene. Ta vare på dette dokumentet til oppsummering som kommer til slutt i denne økta.

 

Ta gjerne en kikk på Utdanningsdirketoratet sin film om hva som er nytt i norskfaget: "Hva er nytt i norsk?"