Aktivering av forkunnskaper: Muntlighet i norskfaget

I beskrivelsen av de grunnleggende ferdighetene i norskfaget står følgende: «Norsk har et særlig ansvar for utviklingen av muntlige ferdigheter.» (LK20).

Hvordan forstår dere dette ansvaret? Diskuter i små grupper.