Erfaringsutveksling: Norskfaglige praksiser

Før økten: Alle lærer-/refleksjonstekstene kopieres opp i 4 eksemplar. Det felles dokumentet utarbeidet i introduksjonsøkten, tas med til erfaringsdelingen.

Arbeid i små grupper, på tvers av trinn:

1. Les refleksjonstekstene for hverandre.

2. Noter noe dere legger merke til under opplesningene.

3. Hver enkelt presenterer noe de har lagt merke til for gruppa, deretter diskuterer dere fritt.

4. Bruk ett minutt til å enes om ett til tre element som bør med i det felles dokumentet fra forrige økt.