Diskusjon: Å skrive kreative tekster

I filmen snakker Frode Grytten om hvordan ulike rammer og begrensninger for skrivingen kan virke forløsende på kreativiteten, mens total frihet gjør at han blir språkløs. Han nevner flere former for rammer, som å skrive kort, å følge en struktur eller unngå å benytte en bestemt bokstav eller et vanlig ord.

Image
Hvordan kan rammer brukes i ditt klasserom?