Aktiveringa av forkunnskapar: Det utvida tekstomgrepet

I kjerneelementet Tekst i kontekst står følgjande: «Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer» (LK20).

 

Diskuter i par:  

  • Korleis forstår de skildringa om eit utvida tekstomgrep i norskfaget, kva vil dette seie?
  • Kva type tekstar nyttar de i undervisninga som kombinerer ulike uttrykksformer?