Fagfilm: "Hva er fagspesifikke praksiser i norskfaget?"

I denne fagfilmen gjør professor Atle Skaftun ved Lesesenteret rede for sentrale poenger ut fra problemstillingen i tittelen, fagspesifikke praksiser i norskfaget.

Mens du ser filmen: Noter ned punkter om hva som er fagspesifikke praksiser i norskfaget.