Diskusjon 2: Hva er norskfaglige praksiser?

Hent frem fellesdokumentet fra den innledende diskusjonen. Diskutér spørsmålene under i små grupper og oppsummer i plenum: 

  • Er det som ble forstått som mest sentralt ved norskfaget i diskusjonsoppgave berørt i den utforskende samtalen knyttet til «Løp for livet»? Hva er eventuelt forskjellig?

  • Hvordan sammenfaller bildet av norskfaget som kommer frem i dokumentet deres med norskfaget slik det beskrives i læreplanen? (Lenke til læreplanen i norsk.)