Oppgave til neste gang: Hva er norskfaglige praksiser?

Hvordan arbeider vi med tekster i klasserommet?

Velg ut en undervisningsøkt du har gjennomført innen neste arbeidsøkt med Språkløyper, og beskriv arbeidet med én tekst (lesing, skriving, samtaler, presentasjoner eller lignende). Skriv maks en halv side som tas med i erfaringsøkta.

Ta for eksempel utgangspunkt i de tre didaktiske grunnspørsmålene hva, hvordan og hvorfor, eller beskriv noe som gikk som forventet eller som brøt med forventningene dine til dette tekstarbeidet.