Aktivering av forkunnskaper: Litterære samtaler

Et av begrepene som løftes frem i LK20, er utforsking. I artikkelen «Leseopplæring og fagenes literacy» (2015) av Atle Skaftun, leste dere om litteratur- og lesepedagogen Judith Langer og om hvordan vi gjør oss våre egne forestillinger når vi leser.

Langer beskriver lesing som en bevegelse mellom ulike posisjoner og de bildene eller forestillingene av helheten man forsøker å danne seg (Langer, 1995, 2010). Hun beskriver fem slike posisjoner:

  1. utenfor på vei inn
  2. innenfor på vei gjennom
  3. ut igjen for å revurdere det man vet
  4. ut igjen for å objektivere den nye erfaringen
  5. ut og videre til nye erfaringer                                                                

(Skaftun, 2015)

Denne forståelsen av lesing kan ses i klar sammenheng med beskrivelsene av utforsking i læreplanen. Det handler om å sanse, søke, oppdage, observere og granske (LK20).

 

Samtal i små grupper:

  • Hvilket læringsutbytte kan elevene få gjennom en utforskende tilnærming til tekst?
  • Hva krever det av læreren, eleven og undervisningen når man skal ha en utforskende tilnærming til teksten?