Diskusjon: Muntlighet i norskfaget

  1. Individuell, skriftlig refleksjon: Lag en liste over:

    • Hva slags muntlige aktiviteter gjør vi i norskklassen min?

    • Hvilke muntlige aktiviteter/genre vurderer jeg med karakter?

  2. Del listene med hverandre i grupper.

  3. Diskuter i grupper: Hvordan legger den muntlige praksisen deres til rette for at «hverdagsbegrepene og de vitenskapelige begrepene baner vei for hverandre», som beskrevet i fagteksten «Muntlighet og muntlighet?».