Oppsummering: Erfaringsutveksling og tekstseminar - Norskfaglige praksiser

1. Hver gruppe får 2–3 min til å dele hovedinnholdet i samtalen de hadde til fagartikkelen av Skaftun.

2.Gjennomfør så en håndsopprekning. Rekk opp hånden de som:

  • Har lært noen nye ord og begreper gjennom samtalen?
  • Hadde problemer med å forklare hva ord betyr?
  • Var uenig med andre i forståelsen av teksten?
  • Oppdaget noe nytt eller mer i teksten enn før dere samtalte om den?