Fagfilm: "Kreativ skriving i norsk"

Hva er egentlig kreativ skriving i norskfaget? Er kreative tekster plankeoppgaver, eller er dette komplekse oppgavetyper som elevene for enhver pris må unngå? Kjersti Rognes Solbu er lektor i norsk ved Fyllingsdalen videregående skole og universitetslektor ved Skrivesenteret på NTNU. I denne fagfilmen diskuterer hun noen av de forestillingene om kreativ skriving som hun har møtt hos elever og lærere. Fagfilmen skal danne grunnlag for den neste oppgaven, som handler om å vurdere en eksamensbesvarelse med flere kreative elementer.