Litterær samtale: Norskfaglige praksiser, økt 3

Her skal dere delta i en litterær samtale. Bruk ett av de to diktene som er vedlagt, eller en tekst dere har planer om å bruke i undervisningen. (Avgrens tekstlengde til tid dere har til rådighet.)

Alternativ 1: "To fjernsyn" av Tor Ulven.

Alternativ 2: "Leitande etter Blåmann" av Aasmund Olavsson Vinje.

 

Fremgangsmåte: 

  1. Individuelt (3 min): Les teksten hver for dere med blyant i hånd. Noter ting du merker deg underveis.

  2. Små grupper (7 min): Start samtalen med å presentere noe dere har lagt merke til, en og en i gruppa. Diskuter teksten videre og punktene dere la merke til.

 

Denne øvelsen kan med fordel gjøres flere ganger, med ulike type tekster.