Fagfilm: "Vurdering av litterære samtaler - praksiseksempel"

I denne praksisfilmen ser vi hvordan en klasse i norsk på vg1 studiespesialisering arbeider med ulike former for muntlighet i møte med en samtidstekst. Underveis i arbeidet gjennomføres vurdering av litterære gruppe-samtaler.

I den vedlagte artikkelen «Da oppdaget jeg mye nytt som jeg ikke så første gangen» (Norsklæreren nr. 1, 2019) blir erfaringene med undervisningsopplegget som ligger til grunn for praksisfilmen grundigere presentert. Artikkelen er skrevet av Ingeborg M. Berge, universitetslektor ved Lesesenteret.