Fagtekst: "Muntlighet og muntlighet"

Les fagteksten «Muntlighet og muntlighet?» (vedlagt under Ressurser) av førsteamanuensis Aslaug Fodstad Gourvennec og stipendiat Margrethe Sønneland fra Lesesenteret. Marker underveis det du synes er interessante faglige poeng.