Jente sitter i klasserom med hodet i hånda og ser betenkt ut

Språkvansker

Barn med språkvansker er å finne i de aller fleste skoleklasser. Enkel sagt, barn med språkvansker strever med å forstå eller uttrykke seg på morsmålet sitt. I denne pakken ser vi blant annet på hva som kjennetegner elever med språkvansker, og hvilke tiltak som bør settes inn?

Spesifikke språkvansker er en tilstand der barn med ellers vanlig utvikling ikke tilegner seg språk som forventet. Omlag sju prosent av alle femåringer har slike vansker (Tomblin et al 1997; Leonard, 2014). Denne pakken gir en innføring i språkets ulike komponenter og undersøker hva språkvansker er. Vi ser på typiske kjennetegn på språkvansker, og presenterer noen kartleggingsverktøy. Tidlig innsats med spesifikke tiltak, samt godt språkmiljø er faktorer som spiller vesentlig inn på forebygging språkvansker, og det vil videre ha innvirkning på lese- og skriveferdighet for elever med språklige utfordringer. Vi vil i ulike animasjoner bli kjent med barna Hanna, Simon og Nina, som alle har en form for språkvanske. Barna er også med i den tilsvarende pakken for barnehage. Det kan være nyttig å søke kunnskap og tips derfra også. 

Sentrale spørsmål

  • Hva er språkvansker?
  • Hvordan påvirker språkets ulike komponenter hverandre, og hvordan fungerer de i et samspill?
  • Hva er forholdet mellom språk og lesing?
  • Hvordan kan vi, med formell og uformell kartlegging, fange opp elever med språkvansker?
  • Hvorfor er tidlig innsats viktig?
  • Hvordan kan vi legge til rette for et godt språkmiljø?
  • Hvilke tiltak kan vi sette inn for elever med språkvansker?

 

Ressursen er laget av Johanne Ur Sæbø, Lesesenteret (pakkeleder), Jarle Midtgård Johansen, Hilde Terese Wahl, Hilde Vikebø og Hilde Brenne, Statped.

Kva er språkvanskar?

I denne økta skal vi sjå nærare på kva språkvanskar er. Vi vil også sjå på korleis språklege komponentar påverkar kvarandre og fungerer i samspel med kvarandre.

60 min

Hva kjennetegner barn med språkvansker?

I denne økta får du eksempler på hvordan språkvansker kan komme til uttrykk. Du vil få kunnskap om typiske kjennetegn på språkvansker hos barn.

48 min

Spesifikke tiltak - begrepsundervisning

Målet med økta er å se på tiltak som kan fremme språklige og skriftspråklige ferdigheter hos elever med språkvansker.

60 min