Jente sitter i klasserom med hodet i hånda og ser betenkt ut

Språkvansker

Spesifikke språkvansker er en tilstand der barn med ellers vanlig utvikling ikke tilegner seg språk som forventet. Omlag sju prosent av alle femåringer har slike vansker (Tomblin et al 1997; Leonard, 2014).

Det vil si at barn med språkvansker er å finne i de aller fleste skoleklasser. Barn med språkvansker strever med å forstå eller uttrykke seg på morsmålet sitt.

Hva kjennetegner elever med språkvansker, og hvilke tiltak bør vi sette inn? Det er noe av det vi skal se på i denne pakken. Pakkens målgruppe er i utgangspunktet lærere på 1.-4.trinn, men også lærere på høyere trinn vil kunne ha nytte av den. Pakken er utarbeidet av Statped.

Pakken om språkvansker består av seks økter. I den første økta får vi en innføring i språkets ulike komponenter, og hva språkvansker er. Videre i pakken ser vi på typiske kjennetegn på språkvansker, og får kjennskap til noen kartleggingsverktøy. Tidlig innsats med spesifikke tiltak, samt godt språkmiljø er faktorer som spiller vesentlig inn på forebygging språkvansker, og det vil videre ha innvirkning på lese- og skriveferdighet for elever med språklige utfordringer. Vi vil i ulike animasjoner bli kjent med barna Hanna, Simon og Nina, som alle har en form for språkvanske. Barna er også med i den tilsvarende pakken for barnehage. Det kan være nyttig å søke kunnskap og tips derfra også.

Sentrale spørsmål

  • Hva er språkvansker?
  • Hvordan påvirker språkets ulike komponenter hverandre, og hvordan fungerer de i et samspill?
  • Hva er forholdet mellom språk og lesing?
  • Hvordan kan vi, med formell og uformell kartlegging, fange opp elever med språkvansker?
  • Hvorfor er tidlig innsats viktig?
  • Hvordan kan vi legge til rette for et godt språkmiljø?
  • Hvilke tiltak kan vi sette inn for elever med språkvansker?

 

Ressursen er laget av Johanne Ur Sæbø, Lesesenteret (pakkeleder), Jarle Midtgård Johansen, Hilde Terese Wahl, Hilde Vikebø og Hilde Brenne, Statped.