Erfaringsdeling: Hva er språkvansker

I forrige økt «Kva er språvanskar?», fikk dere i oppgave å være oppmerksom på om dere har elever som kan ha språkvansker. 

Del i små grupper:

  • Har du oppdaget elever i klassen din du tenker kan ha språkvansker? Begrunn hvorfor, bruk loggen din fra forrige økt.

Alle deler sine refleksjoner fra spørsmålene. Velg ordstyrer. Denne tar ansvar for at alle får delt sine refleksjoner i løpet av avsatt tid.