Diskusjon: Kartlegging og screeninger

Samtale i gruppe, oppsummeres i plenum

  • Hva har skolen av kartleggingsmateriell, og hva bør en ha?
  • Trenger skolen å anskaffe seg nytt kartleggingsmateriell?
  • Hvem har ansvar for å gjennomføre kartlegging?
  • Hvilke rutiner har skolen for oppfølging av resultat etter de obligatoriske lesekartleggingsprøvene?