Diskusjon: Hvordan legge til rette for elever med språkvansker? – 2

Diskuter i små grupper:  

  1. Del eksempler på tips fra intervjuet til å skape et godt språkmiljø  

  1. Studer og diskuter plakaten under med tips til hvilke behov elever på småtrinnet og elever med språkvansker som regel har behov for 

  1. Diskuter følgende spørsmål: Hva tenker du er viktig når du skal tilpasse klasseundervisningen for en elev med språkvansker?