Aktivering av forkunnskapar: Tidleg innsats.

Tenkeskriving, individuelt:

  • Skriv utan stopp i 2 minutt og set ord på korleis du forstår omgrepet tidleg innsats. Kva for assosiasjonar får du til omgrepet? 

Del i par (4 minutt).