Diskusjon: Hva kjennetegner barn med språkvansker?

Individuelt, 2 min:

  • Tenk over om du etter denne fagfilmen fortsatt mistenker språkvansker hos de samme elevene som du valgte ut før denne økten. Har du fått mistanke om andre elever i tillegg som kan ha språkvansker? Begrunn hvorfor utfra kjennetegnene som ble presentert i økta.

Diskuter i små grupper, 15 min: 

  • Alle deler sine tanker fra spørsmålene. Velg ordstyrer. Denne tar ansvar for at alle får delt sine refleksjoner i løpet av avsatt tid.