Introduksjon: Kartlegging

Målsetning med økta:

  • Øke kompetansen til å fange opp og kartlegge språkvansker.
  • Bli bevisst skolens rutiner når det foreligger mistanke om språkvansker.
  • Vite om aktuelle kartlegginger lærere kan gjennomføre.

Det er viktig å fange opp barn med språkvansker tidlig da vi vet at de har økt risiko for å utvikle:

  • Lese- og skrivevansker
  • Sosiale- og emosjonelle vansker
  • Atferdsvansker

Vi kan ikke stole på våre subjektive vurderinger alene, kartlegging er helt nødvendig og grunnlag for blant annet å:

  • Avdekke språkvansker
  • Identifisere utviklingspotensial
  • Legge grunnlaget for tiltakstenkningen

Vi skal i denne økta snakke om hva du kan gjøre når du er bekymret for at et barn kan ha språkvansker.