Erfaringsutveksling: Hva kjennetegner barn med språkvansker?

I forrige økt «Hva kjennetegner barn med språkvansker?», fikk dere i oppgave å observere barn dere tenker kan ha språkvansker.  

I små grupper: Legg fram observasjoner dere har gjort dere, og diskuter hva dere har lagt merke til.