Samtale: Kva er språkvanskar?

Individuelt arbeid: 2 min.

  • Noter ned to nye ting du har lært om språkvanskar i «Lært-kolonnen» i VØL-skjemaet.

 

Samtal i grupper: 15 min.

Rekkeframlegg, alle deler sine refleksjonar frå oppgåva.

Vel ordstyrar. Denne tek ansvar for at alle får delt sine refleksjonar i løpet av avsett tid.