Prøv ut i praksis: Spesifikke tiltak - begrepsundervisning

Gjennomfør begrepsundervisningen med elevene dine med fokus på alle fasene. Observer hvordan undervisningen virker på elevenes språkferdigheter, språklige engasjement og nysgjerrighet.

Skriv refleksjonslogg, og del erfaringene med kollegaene dine i etterkant.