Diskusjon: Tidleg innsats

Diskuter spørsmåla under i små grupper og noter i det vedlagte tankekartet. Vel ordstyrar. Denne tek ansvar for at alle får delt sine refleksjonar i løpet av avsett tid

  • Korleis forstår de omgrepet tidleg innsats? 

  • Kva for assosiasjonar får de til omgrepet? 

  • Kva for eksempel på tidleg innsats finn de i filmen? 

  • Har de eksempel på arbeid i tråd med tidleg innsats frå eigen praksis?