Prøv ut i praksis: Hvordan legge til rette for elever med språkvansker?

Planlegg et undervisningsopplegg der elevene skal lage et digitalt tankekart med bilde og video. 

Studer plakaten «Tips til et godt språkmiljø» og velg to punkt du skal fokusere på i din undervisning.