Film: Arbeid med ord

Et av de mest markante problemene barn med språkvansker har er læring av begreper. De har vansker med å forstå begrepene i læresituasjonen og i lærebøkene. Systematisk begrepsundervisning kan bidra til økte språklige læreforutsetninger hos barn og unge og dermed øke deres lærelyst. 

Intensive kurs i mindre grupper kan være en god måte å arbeide med begreper på, og det bør arbeides med begreper i klassen. Dersom begrepsundervisningen skjer i form av intensive kurs, må ordene det arbeides med bli repetert og gjennomgått i alle fag og gjerne som hjemmelekse. 

I denne fagfilmen presenterer vi hvordan man kan arbeid med ord, med utgangspunkt i «En veileder om begrepslæring». 

Ressurser:

Statped-heftet En veileder om begrepslæring