Prøv ut i praksis: Kartlegging og screening

Gjennomfør 20 spørsmål om språkferdigheter eller annen språklig kartlegging skolen har.

Litteraturliste:

  • Ottem, E.(2009) 20 spørsmål om språkferdigheter – en analyse av sammenhengen mellom observasjonsdata og testdata. Skolepsykologi, 1: 11-27.
  • Ottem, E.(2010) 20 spørsmål om språkferdigheter. Statped
  • Ottem, E. Frost, J.(2010) Språk 6-16 Screeningtest, Manual III. Statped
  • Ottem, E. Frost, J.(2010) Språk 6-16 Screeningtest. Statped
  • Espenakk, U., Klem, M., Rygvold, A.L., Ottem, E., Satveit, V. (red)(2007) Språkveilederen. Bredtvet kompetansesenter 
  • www.statped.no