Erfaringsdeling: Hvordan legge til rette for elever med språkvansker?

Image
Plakat med tekst og illustrasjon av skole og elever som leker utenfor

Del erfaringer fra utprøvingen med digitale tankekart og fokus på godt språkmiljø. Ta utgangspunkt i spørsmålene under. Velg ordstyrer. Denne tar ansvar for at alle får delt sine refleksjoner i løpet av avsatt tid. 

  • Hvilke erfaringer gjorde du deg i arbeidet med digitalt tankekart i klassen? 

  •  Hvilke to punkter fra plakaten fokuserte du på i din undervisning for å få et mer inkluderende språkmiljø, og hva erfarte du?