Tegning av gutt ved pulten

Bokstavlæring, bokstavforming og ordlesing - og Bokstavprøven

Hva kjennetegner rask bokstavprogresjon, og hvordan kan dette fremme sikker bokstavkunnskap og ordlesingsferdigheter? Hvordan bruke Bokstavprøven som et kartleggingsverktøy?

I denne pakken går vi nærmere inn på hensikten med raskere bokstavprogresjon, og viser at tilgang til flere bokstaver gir mulighet til å bruke bokstavene i meningsfulle lese- og skriveoppgaver. Bokstavforming er sentralt i begynneropplæringen og øktene viser hvordan en kan arbeide med å forme store og små bokstaver. Bokstavprøven er et verktøy til å kartlegge elevenes bokstavkunnskap.  

Image
Illustrasjon av tre barn, bokstaver og en bokstabel

Sentrale spørsmål: 

  • Hvorfor rask bokstavprogresjon? 
  • Hvordan arbeide med ordlesing? 
  • Hvorfor er det viktig å lære å skrive bokstavene riktig? 
  • Hva er automatisert bokstavkunnskap? 
  • Hvordan bruke Bokstavprøven? 
  • Hvorfor er det viktig å være oppmerksom på bokstavkunnskapen hos elever som strever med lesing og skriving? 

 

Pakken er utviklet av: Edle Inga Bentsen, Kjersti Lundetræ, Linda Refvik og Per Henning Uppstad ved Lesesenteret, og Greta Hekneby ved universitetet i Sørøst-Norge.