Bokstavprøven: Diskusjon (2)

  1. Del utfordringer dere har erfart elever opplever med tanke på å gjenkjenne og gjenkalle bostaver. 
  2. Studer modellen «Eksempel på usikker bokstavkunnskap» fra fagfilmen. Bruk denne som utgangspunkt til å diskutere hvordan vi kan styrke bokstavkunnskapen når elever har ulike ferdigheter i bokstavgjenkjenning (lesing) og bokstavgjenkalling (skriving).
  3. Oppsummer tiltak i plenum.
Image
modell